Bestyrelsen

Bestyrelse valgt 30/8 2020:

Formand
Jane Grøn
tlf 24 47 97 65
Mail

Kasserer
Torben Holmgren
Tlf 21 60 67 40
Mail

Næstformand
Stig Mathiesen
Tlf 50 45 16 36
Mail

Finn Ramsgaard
Tlf 23 83 03 30
Mail

Finn Christensen
Tlf 40 38 06 48
Mail

Joan Andersen
Tlf 22 77 58 90
Mail

SUPPLEANTER
Søren Nielsen
Gerhard Madsen
Jan Ringmose
Vivian Bjarnskov
Marianne Bonde
Mikkel Bruhn Christensen
Henrik Bjarnskov

Revisor
Esben Dahlgaard
Elly Blom (suppleant)

Æresmedlem
Jane Grøn
Teglgade 17 J, 9550 Mariager.
Mobil 24 47 97 65
Mail

Følg os på facebook

SPONSORER